Vaak gestelde vragen

top

Wat is het verschil tussen remedial teaching en bijles?

Het grootste verschil tussen remedial teaching en bijles is de inhoud van de begeleiding. Bijles gaat uit van de methode op school en de leerstof die op dat moment op school aan bod is. Bijles is dus vooral gericht op de inhoud van het vak. Bij Remedial teaching wordt echter gericht gekeken (door middel van onderzoek) naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen.

Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook voorkomen dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich de stof eigen maakt.

top

Wat zijn de tarieven van de verschillende diensten?

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers). Deze kunnen aangevraagd worden per mail of door middel van het formulier op de 'tarievenpagina' op de website.

top

Hoe lang duren de sessies?

De sessies duren 60 minuten. Met uitzondering van de training 'Ik leer anders' wordt er 45 minuten intensieve training gegeven en 15 minuten zelfstandig gewerkt. Wanneer dit te lang is voor uw kind kan in overleg een andere verdeling van de tijd aan worden gehouden. Bij remedial teaching op school wordt in overleg besproken hoe de verdeling van de tijd eruit ziet.

top

Worden de gegevens van mijn kind gedeeld met anderen?

Alleen wanneer u hier akkoord voor geeft (middels een formulier) worden (alleen voor de begeleiding noodzakelijke) gegevens uitgewisseld met betrokkenen (leerkrachten, logopedisten etc.).

top

Wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van digitale middelen?

Ja, tijdens de behandelingen zal ook gebruik worden gemaakt van computers en tablets. P { margin-bottom: 0.08in; }

top

Wanneer vinden de evaluaties plaats?

Standaard is een eindevaluatie na de vooraf afgesproken duur van de behandeling. Deze evaluatie is kosteloos. Tegen betaling is een tussenevaluatie mogelijk.

top

Kunnen andere betrokkenen ook bij de evaluaties zijn?

Wanneer u dat wenst kan een andere betrokkene (leerkracht, logopediste etc.) bij het evaluatiegesprek aanwezig zijn. De Remedial Teacher kan u adviseren om de betrokkene te laten deelnemen aan het gesprek, maar ouder bepaalt echter of het ook daadwerkelijk gebeurt.

top

Hoe kan ik de vorderingen en activiteiten van mijn kind volgen?

Door middel van een inlogsysteem op de website kunt u volgen wat uw kind tijdens de behandelingen doet. Zo blijft u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

top

Zijn de gegevens in het inloggedeelte ook voor anderen toegankelijk?

Nee, deze zijn volledig afgeschermd. Voor het inloggedeelte op de website is een persoonlijke inlogcode nodig. Via een link die u van de praktijk toegestuurd krijgt, heeft u dan toegang tot het systeem.

Over ons

Wilt u meer over Remedial Teaching Teylingen weten. Lees hier meer over ons :Heeft u vragen? Bekijk onze FAQ

Onze werkwijze

Lees meer over onze aanpak en methodieken

U kunt hier meer lezen over de werkwijze van Remedial Teaching Teylingen

AWINK Websolutions