Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching

RT Teylingen werkt volgens de gedragscode van de LBRT (www.lbrt.nl). Onderstaand wordt beschreven wat volgens de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) onder ‘remedial teaching’  en ‘remedial teacher’ wordt verstaan.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching TeylingenRemedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen met een bepaald leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Wat doet een Remedial Teacher?

Een professioneel remedial teacher (RT-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO of VO) en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (special educational needs).

Over ons

Wilt u meer over Remedial Teaching Teylingen weten. Lees hier meer over ons :Heeft u vragen? Bekijk onze FAQ

Persoonlijke begeleiding

Mijn naam is Kim Verschoor-Prins

Ik ben sinds 2008 werkzaam als leerkracht in verschillende groepen in het reguliere basisonderwijs en daarnaast ben ik RT'er bij Remedial Teaching Teylingen.

AWINK Websolutions