Werkwijze

Hieronder vindt u de werkwijze bij Remedial Teaching, Bijles en Huiswerkbegeleiding.

top

Werkwijze Remedial Teaching

 

Intakegesprek

Er wordt altijd gestart met een intakegesprek met de ouders (en eventueel de leerling zelf). Tijdens dit intakegesprek vindt een eerste kennismaking plaats en wordt een aantal vragen gesteld om zoveel mogelijk informatie over de aangemelde leerling te verzamelen.

Diagnostisch onderzoek en contact school

Na de intake kan indien nodig diagnostisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek gebeurt tijdens de RT-sessies. Wanneer de ouders toestemming geven zal tevens contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling.

Opstellen handelingsplan

Met behulp van alle verzamelde informatie zal indien nodig een handelingsplan worden opgesteld. Dit handelingsplan zal voor akkoord aan de ouders worden voorgelegd.

Online vorderingen volgen

Gedurende de periode dat een leerling onder behandeling is bij Remedial Teaching Teylingen kunnen de ouders op een afgeschermd deel van de website terecht. Hier is onder andere een logboek te vinden, waar wekelijks de vorderingen en gedane oefeningen te zien zijn. Zo blijven ouders ook tussentijds op de hoogte van wat hun kind tijdens de sessies doet en hoe de sessie verlopen is.

Na 12 weken evaluatie

Na een behandelperiode van ongeveer 12 weken zal een evaluatiegesprek met de ouders plaatsvinden. In dit gesprek worden de vorderingen van de leerling besproken. Na deze periode kan er natuurlijk voor gekozen worden of de begeleiding wordt verlengd of beëindigd.

top

Bijles

Tijdens een kort intakegesprek wordt door ouders (en eventueel de leerling zelf) aangegeven waar de leerling hulp bij nodig heeft. Daarna zal de leerling binnen het betreffende vakgebied (in een groepje van maximaal 5 leerlingen) geholpen worden. Hierbij wordt uitgegaan van de methodes die op school worden gebruikt en wordt de leerstof uit het leerjaar waar de leerling op dat moment zit behandeld. 

top

Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding is het de bedoeling dat de leerling het huiswerk en agenda meeneemt naar de praktijk. Daar maken we in een groepje van 2 tot maximaal 5 leerlingen een deel van het huiswerk en plannen we het overige huiswerk voor de komende week in. Voorafgaand aan de huiswerkbegeleiding vindt een kort intakegesprek plaats van ongeveer 30 minuten.

 

Wat doet RT Teylingen?

Meer over onze diensten

Vind hier meer informatie over alle diensten van Remedial Teaching Teylingen.
Lees meer over :

Over ons

Wilt u meer over Remedial Teaching Teylingen weten. Lees hier meer over ons :Heeft u vragen? Bekijk onze FAQ

Persoonlijke begeleiding

Mijn naam is Kim Verschoor-Prins

Ik ben sinds 2008 werkzaam als leerkracht in verschillende groepen in het reguliere basisonderwijs en daarnaast ben ik RT'er bij Remedial Teaching Teylingen.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u gerust contact met ons op!

AWINK Websolutions